POELMAN
VERBERNE
van BAAL
NOESTHEDEN
Herman & Mia

Toelichting

Bij het verzamelen van de gegevens voor deze website heb ik allereerst gebruik gemaakt van het voorwerk dat door anderen reeds was gedaan. Dat betreft:

  • Eerste zes Texelse generaties Verberne via Boek: Texelse Geslachten
  • Verzameling R.Pouw m.b.t. stamboom Poelman
  • Acht geslachten Verkaik via Harry Verkaik c.s.
Daarna ben ik te raden gegaan bij mijn familieleden en de hierna genoemde instanties c.q. websites:

Instanties Websites en archieven
Website Anverwandte met dank aan Klemens Miehe c.s. stammbaum.anverwandte.info
Leeszalen Provinciale, Regionale en Gemeentelijke Archieven Gelders Archief, Archief Alphen aan de Rijn en Archief Woerden
WieWasWie (Voorheen Genlias) wiewaswie.nl
Geneanet nl.geneanet.org
Stamkaarten CBG Aanvraagformulieren CBG
Digitale bronbewerkingen in Nederland en België geneaknowhow.net
Begraafplaatsen on-line online-begraafplaatsen.nl
Limburgs Genealogisch Geschiedkundig Informatiecenterum allelimburgers.nl
Groninger Archieven allegroningers.nl
Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar allefriezen.nl
Gemeente Amsterdam Stadsarchief amsterdam.nl
Brabants Historisch Informatie Centrum bhic.nl
Regionaal Archief Rivierenland regionaalarchiefrivierenland.nl
Platform Genealogie Online genealogieonline.nl
Groene Hart Archieven groenehartarchieven.nl
Rijksarchief in België arch.arch.be
Delpher Historische kranten delpher.nl
Gelders Archief geldersarchief.nl
Regionaal Archief Leiden erfgoedleiden.nl
Regionaal Archief Tilburg regionaalarchieftilburg.nl
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven rhc-eindhoven.nl
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard rhcrijnstreek.nl
Archief Eemland archiefeemland.nl
Zeeuws Archief zeeuwsarchief.nl
Drents Archief alledrenten.nl
Archief Delft collectie-delft.nl
Archief Den Haag denhaag.digitalestamboom.nl
Family Search familysearch.org
Geneapage Noord-Limburg geneapage.be